قشم ماهی

ماهی رو هر وقت از قشم ماهی بگیری تازه ست

قشم ماهی

روش های صید ماهی

روش های صید ماهی در خلیج فارس و دریای عمان انواع مختلفی دارد. که میتوان به سه بخش صید گرگور،قلاب،تور اشاره کرد اما روش های دیگری هم هستند که در زیر به آنها اشاره میکنیم